Корзина
64 отзыва
Надежный продавец Prom.ua
Замовлення лише на каністру, банку, пакет чи мішок

Вплив елементів мінерального живлення на урожай та його якість

11.01.14

Основний вплив елементів мінерального живлення на урожай та його якість

agrokomplekt2000.com.ua

Макроелементи
 

(їх винос з врожаєм вираховується в кілограмах на тону продукції)

Азот Елемент утворення органічних речовин. Регулює ріст вегетативної маси. Визначає рівень урожайності
Фосфор Елемент енергетичного забезпечення (АТФ, АДФ). Активізує ріст кореневої системи та закладки генеративних органів. Прискорює розвиток всіх процесів. Підвищує зимостійкість
Калій Елемент молодості клітин. Зберігає та утримує воду. Підсилює утворення цукрів та їх переміщення по тканинам. Підвищує стійкість до хвороб, посухи та заморозків

 

Мезоелементи
(їх винос з врожаєм вираховується в кілограмах на тону продукції)

Магній Підвищує інтенсивність фотосинтезу і утворення хлорофілу. Впливає на окислювально-відновлювальні процеси. Активізує ферменти та ферментативні процеси
Кальцій Стимулює ріст рослин та розвиток кореневої системи. Підсилює обмін речовин, активізує ферменти. Зміцнює клітинні стінки. Підвищує в`язкість протоплазми
Сірка Бере участь в азотному та білковому обмінних процесах, входить до складу амінокислот, вітамінів та рослинних олій. Впливає на окислювально-відновлювальні процеси


Мікроелементи
(їх винос з врожаєм вираховується в грамах на тону продукції)

Залізо Регулює фотосинтез, дихання, білковий обмін та біосинтез ростових речовин-ауксинів
Мідь Регулює дихання, фотосинтез, вуглеводний та білковий обмін. Підвищує засухо-, морозо-, та жаростійкість
Марганець Регулює фотосинтез, дихання, вуглеводний та білковий обмін. Входить до складу та активізує ферменти
Цинк Регулює білковий, ліпідний, вуглеводний, фосфорний обмін та біосинтез вітамінів та ростових речовин-ауксинів
Бор Регулює запилення та запліднення, вуглеводний та білковий обмін. Підвищує стійкість до хвороб
Молібден Регулює азотний, вуглеводний та фосфорний обмін, синтез хлорофілу та вітамінів, стимулює фіксацію азоту повітря


Добрива для листкового підживлення
Всі елементи мінерального живлення тісно пов`язані між собою участю в єдиних процесах, але роль кожного з них строго специфічна. Це сформульовано в законі Лібіха (закон мінімуму): визначальним на урожай та його якість є елемент, який знаходиться в мінімумі, незалежно від того, в якій кількості він вимагається рослиною. Тому значення мікроелементів в отриманні високих та повноцінних врожаїв сільськогосподарських культур настільки ж важливе, як і основних елементів мінерального живлення – азоту, фосфору, калію,кальцію, сірки та магнію.


Однак хімічний аналіз ґрунту на вміст доступних рослинами форм мікроелементів, в силу двох основних причин, не може врахувати реально необхідної потреби рослин.

Перша. Більшість дослідників під цим терміном вважають всі форми та кількість мікроелементів, доступних в любій витяжці: водній, соляній, розбавленій сильній кислоті або слабій органічній, лугах та інших розчинах. При цьому часто між рухомими та доступними рослинам формами мікроелементів не роблять відмінностей. При порівнянні ж розмірів потреби мікроелементів з їх кількістю в ґрунті, вилучених агресивними витяжками, можна зробити висновок, що рослинами використовується не більше 1% від цієї кількості. Тому треба бути обережним при оцінці забезпечення ґрунтів засвоюваними формами мікроелементів.

Друга. Навіть на ґрунтах з високим вмістом мікроелементів, рослини в силу різних причин можуть відчувати нестачу тих чи інших елементів. Фактично любі зовнішні фактори можуть впливати на рухливістьта засвоєння мікроелементів рослинами.

  

Фактори, які зменшують рухомість та засвоєння елементів мінерального живлення рослинами

Азот

Фосфор

Калій

Магній

Кальцій

Сірка

Холодна погода, ущільнений та холодний ґрунт, ослаблена мікробіологічна діяльність, заорювання великої кількості соломи, нестача вологи

Низька температура ґрунту та повітря, надлишок іонів Al, Fe, Mn, хлорид – та нітрат – іонів в ґрунті, низьке значення pH

Тепла та суха погода, високий вміст іонів Ca, Mgв ґрунті

Високі дози добрив з вмістом K, Na, NH4

Суха та тепла погода, коливання вологості ґрунту, надлишок NH4– іонів, калійних та магнієвих добрив.

Надлишок фосфорних та азотних добрив, висока концентрація селену в ґрунті, низька температура

Залізо

Марганець

Цинк

Мідь

Бор

Молібден

Висока вологість або перезволоження ґрунту, надлишок Р або нестача К в ґрунті, низька або висока температура, надлишок розчинних солей важких металів в кислих ґрунтах, погана аерація, високий вміст органічних речовин

Суха погода, низька температура ґрунту, низька інтенсивність освітлення, високий вміст іонів P, Fe, Cu, Znв ґрунті, високий вміст органічної речовини

Висока доза фосфорних та азотних добрив, рясне вапнування, низька температура, ущільнений ґрунт, низький вміст органічних речовин

Висока концентрація P, N, Znв ґрунті, надлишок розчинних сполук важких металів, ущільнений ґрунт, спека, високий вміст органічних речовин

Посуха, надлишок вологи, інтенсивне освітлення, велика кількість азотних та калійних добрив

Високий вміст іонів Mn, Fe, Cuта сульфат-іонів в ґрунті, високі дози нітратного азоту, високий вміст органічних речовин

 

Оптимальна кислотність ґрунту для найкращої доступності рослині мікроелементів

 

Бор

Мідь

Залізо

Марганець

Молібден

Цинк

РН грунту

5.0-7.0

5.0-7.0

4.0-6.5

5.0-6.5

7.0-8.5

5.0-7.0

 

Ефективність застосування мікродобрив під основні сільськогосподарські культури

(в дужках означена кількість дослідів)

Культура

Прибавка врожаю від застосування мікроелементів, ц/га (середня по всіх дослідах)

Бор

Молибден

Цинк

Мідь

Кобальт

Марганець

Цукровий буряк

32,1

22,7

32,3

13,9

29,6

27,6

(341)

(203)

(115)

(275)

(116)

(119)

Пшениця, ячмінь

1,4

2,1

2,5

3,7

2,7

1,9

(208)

(241)

(236)

(184)

(112)

(215)

Картопля

20,1

20,2

23,8

12,7

17,9

27,7

(71)

(105)

(54)

(68)

(109)

(109)

Горох

2,8

2,7

3,0

3,0

2,7

-

(75)

(155)

(62)

(62)

(3)

-

Кукурудза на зерно

-

1,3

5,2

-

-

2,8

-

(88)

(74)

   

(51)

Кукурудза на силос

50,7

49,2

43,8

50,1

40,0

38,5

(66)

(88)

(88)

(74)

(54)

(62)

Соя

1,3

1,7

1,4

-

-

-

(7)

(52)

(12)

-

-

-

Рис

3,2

-

4,2

4,8

-

3,2

(11)

-

(9)

(47)

-

(7)

З великого різноманіття факторів, які впливають на коефіцієнт використання рослинами  добрив можна виділити основні: вид добрива, тип ґрунту, спосіб внесення, погодні умови.

Порційне внесення мінеральних добрив, (основне, передпосівне, припосівне) та листкові підживлення мікроелементами в легкодоступній формі, підвищує коефіцієнт засвоєння, а, відповідно, і економічну ефективність агроприйому.

В зв`язку з тим, що погодно-кліматичні та ґрунтові фактори, які впливають на коефіцієнт засвоєння в меншій ступені залежать від людини, тому вибір виду добрива, спосіб та строки його внесення  потрібно розглядати як найбільш доступний для підвищення економічної ефективності застосування добрив.

Деякі підживлення повнокомпонентними добривами Майстер, Плантафол, Нутрівант, Вуксал дозволяють в любий час і особливо в критичні фази розвитку забезпечувати рослини всіма необхідними поживними речовинами незалежно від факторів, які знижають засвоєння елементів живлення кореневою системою. Наприклад, коефіцієнт засвоєння всього комплексу поживних речовин при позакореневому застосуванні в Плантафолі (Valagro, Італія), включаючи мікроелементи,  складає 90-95%.

  

Фізіологічна потреба основних сільськогосподарських культур в мікроелементах та сірці

Культура

Бор

Марганець

Мідь

Цинк

Залізо

Молібден

Сірка

Пшениця

+

+++

+++

+

+

+

+++

Ячмінь

+

++

+++

+

+

+

+

Горох

+

+++

++

++

+

++

+

Кукурудза

++

++

++

+++

+

+

++

Сорго

+

+++

++

+++

+++

+++

+

Соняшник

+++

++

++

++

+

+

+

Ріпак

+++

+++

+

+

+

++

+++

Соя

+

+++

+

++

+++

+++

++

Льон

++

+

+++

+++

+

+

+

Цукровий буряк

+++

+++

++

++

++

++

++

Картопля

++

++

+

++

+

+

+

Мак

+++

+

++

++

+

+

+

 

Другие новости